5 Компании свързани с лицето ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ШУШУТЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to ZORNITSA GEORGIEVA SHUSHUTEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115879530ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ ООД
EM DZHI HOLIDEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115895513ЮНИВЪРСАЛ ХОЛИДЕЙ АД
YUNIVARSAL HOLIDEY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201166614СЪНРАЙЗ 76 ООД
SANRAYZ 76 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204683905ЕМ ДЖИ ФИНТРЕЙД ЕООД
EM DZHI FINTREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825349206ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС ООД
TRAKIYA SPORT PALAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ШУШУТЕВА
Check other registries about the person ZORNITSA GEORGIEVA SHUSHUTEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More