3 Компании свързани с лицето Етиен Марсел ден Бреен (виж второ ниво)
Companies connected to Etien Marsel den Breen

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201225169ИНКА Интернешънъл ООД
INKA Interneshanal OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203336314ИНКА Машин Билдинг ООД
INKA Mashin Bilding OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203774217ИНКА Продакшън Салушънс ООД
INKA Prodakshan Salushans OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More