4 Компании свързани с лицето СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SVETLANA MIHAYLOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103605070СЕРВИС ТУР ООД
SERVIS TUR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВЛАДИМИР ТАНАСОГЛО
  VLADIMIR TANASOGLO

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100
 • ВЯЧЕСЛАВ ШВЕРЛЮК
  VYACHESLAV SHVERLYUK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100
 • АЛЕКСАНДРУ ТАУРЕАНУ
  ALEKSANDRU TAUREANU

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100
 • СЕРГИЙ МУКАН
  SERGIY MUKAN

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 100
 • ИГОР ЧЕРКАС
  IGOR CHERKAS

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100
 • ВАЛЕНТИН ГЛИЧЕНКО
  VALENTIN GLICHENKO

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-21 14:34:18 ShareTransfer
  Buy from: МИКОЛА МОРОЗОВ 100
 • МИХОЛА МОРОЗОВ
  MIHOLA MOROZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-10 13:25:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-10 13:25:15 Manager
 • АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА
  ANASTASIYA MOROZOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Sell to: ВЯЧЕСЛАВ ШВЕРЛЮК 100

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-10 13:25:15 ShareTransfer
  Buy from: СВЕТЛАНА МОЛЧАН 2500
 • СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
  SVETLANA MIHAYLOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-10 13:25:15 ShareTransfer
  Sell to: АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА 2500

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-09 15:26:50 ShareTransfer
  Buy from: ОЛЕКСАНДР МОРОЗОВ 2400
 • ОЛЕКСАНДР МОРОЗОВ УКРАЙНА
  OLEKSANDR MOROZOV UKRAYNA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-08 09:57:10 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-08 09:57:10 Manager
 • ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
  IVAN KOLEV IVANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-13 15:52:03 ShareTransfer
  Sell to: СВЕТЛАНА МОЛЧАН 200

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-08 09:57:10 Partner
 • ОЛЕКСАНДР МОРОЗОВ
  OLEKSANDR MOROZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-09 15:26:50 ShareTransfer
  Sell to: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА 2400

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-08 09:57:10 Partner
 • МИКОЛА МОРОЗОВ
  MIKOLA MOROZOV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-06-15 13:33:34 ShareTransfer
  Sell to: ВЛАДИМИР ТАНАСОГЛО 100

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-08 09:57:10 Partner
118549979ЮЛИ-ГРУП ЕООД
YULI-GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200076434СВЕТА КОМЕРС ЕООД
SVETA KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200801270ФЕНИКС ТРАВЕЛ ООД
FENIKS TRAVEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
Check other registries about the person SVETLANA MIHAYLOVA

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name СВЕТЛАНА @SecondName МИХАЙЛОВА @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name СВЕТЛАНА @SecondName МИХАЙЛОВА @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200
 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More