4 Компании свързани с лицето СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000220014ОЦК АД
OTSK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 798 700,16 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.март.15)
120057700ГОРУБСО - РОФ АД
GORUBSO - ROF AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120057853ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD

Публични фондове Public money
  • 39 166,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131026510ИНТЕР ПАЙП АД
INTER PAYP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
Check other registries about the person SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More