Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  28 Компании свързани с лицето Веска Стефанова Стоилова (виж второ ниво)
  Companies connected to Veska Stefanova Stoilova

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  107545933МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД
  MEDIYNI SISTEMI AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  107578723ПЕНКОВ КОМЕРС ЕООД
  PENKOV KOMERS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 397 928,30 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  119632207ЕВРОПАРКИНГ ЕООД
  EVROPARKING EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123053931ТРАКИЙСКИ ПЛОД ООД
  TRAKIYSKI PLOD OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 143 815,77 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.септ.12)
  123076314НИКТОЙЛ ЕООД
  NIKTOYL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123504747АГРОТРЕЙДИНГ ЕООД
  AGROTREYDING EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 439 165,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  123514307СОВА - 3 ООД
  SOVA - 3 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 128 890,69 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
  123536200ПМ - ГРУП ООД
  PM - GRUP OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 59 754,95 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.окт.15)
  123654330СОЛАР - С ЕООД
  SOLAR - S EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 32 764,95 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.ян.12)
  123670263ТЕРАМЕКС ЕКО ООД
  TERAMEKS EKO OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123670997НАТЕКС ОЙЛ ЕООД
  NATEKS OYL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 3 596 705,34 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
  123712506МЕТАТЕХ ЕООД
  METATEH EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123729110ТОТАЛ ИНВЕСТМЪНТ САЛЮШЪНС ЕООД
  TOTAL INVESTMANT SALYUSHANS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123744781БУЛИНВЕСТ 2002 ЕООД
  BULINVEST 2002 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 8 713,74 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 1.юни.12)
  123746469ТОПАЛОВ МТД ЕООД
  TOPALOV MTD EOOD

  Публични фондове Public money
  • 47 200,00 лв. от 2 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123747425ТЕРРА ТРАНС ООД
  TERRA TRANS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123752130ЕМ ДАБЪЛЮ ЕООД
  EM DABALYU EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  123752454БАЕВ ЕООД
  BAEV EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 191 730,75 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)
  126109004ОТГОВОР ЕООД
  OTGOVOR EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200325152ЕВРОКОНСУМАТИВ ООД
  EVROKONSUMATIV OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200333583БЕТА ЕКСПОРТ ЕООД
  BETA EKSPORT EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200563075ВАСИ ММ ЕООД
  VASI MM EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200854020СТАРК-09 ЕООД
  STARK-09 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201671171ДАНАИЛ - 2000 ЕООД
  DANAIL - 2000 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201735688МЕТАЛ ТРАНС ПАЛ ЕООД
  METAL TRANS PAL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202041624ПРОФИЛ ФИКС ЕООД
  PROFIL FIKS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202292637ЕКО БУЛ ПРОДЪКТ ЕООД
  EKO BUL PRODAKT EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  8331619442 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА ООД
  2 PLYUS - STARA ZAGORA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето Веска Стефанова Стоилова
  Check other registries about the person Veska Stefanova Stoilova

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More