10 Компании свързани с лицето КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KIRIL ASPARUHOV VELEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121031644ПЕТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД
PETROL INZHENERING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131129072СТЕЙШЪН ИНЖЕНЕРИНГ ООД
STEYSHAN INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131284051РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
RITEYL INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131337109СОФИЯ ВИЛИДЖ АД
SOFIYA VILIDZH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175014424Синергон петролеум ЕАД
Sinergon petroleum EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175125196БИОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
BIOGAZ INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175160639АЗПО ООД
AZPO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200321093АЗПО АГРО ООД
AZPO AGRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200321129АЗПО АГРОМИЛК ООД
AZPO AGROMILK OOD

Публични фондове Public money
  • 1 890 122,07 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825094104ЖИВОТНОВЪДНА КООПЕРАЦИЯ ГЕНДОВ К
ZHIVOTNOVADNA KOOPERATSIYA GENDOV K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ
Check other registries about the person KIRIL ASPARUHOV VELEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More