3 Компании свързани с лицето ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN KOSTOV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175349611ШУКАЙ КЪМПАНИ ООД
SHUKAY KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200093750НАВИТЕЛ ООД
NAVITEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200320461БИС 008 ООД
BIS 008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ
Check other registries about the person IVAN KOSTOV IVANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More