6 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОСОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI HRISTOV BOSOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121101975АСКАНА ООД
ASKANA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130111655КОНСУЛТСТРОЙ ООД
KONSULTSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130765719НЕСЕБЪР 2 ООД
NESEBAR 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175120146АРСОВ ВИЧЕВА И ПАРТНЬОРИ ООД
ARSOV VICHEVA I PARTNYORI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202430757ЕВРО ЕКОМАТ К
EVRO EKOMAT K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204318422ДЖУАЛ ЕООД
DZHUAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОСОЛОВ
Check other registries about the person GEORGI HRISTOV BOSOLOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More