2 Компании свързани с лицето Росица Атанасова Цветкова (виж второ ниво)
Companies connected to Rositsa Atanasova TSvetkova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131367675СЛЪНЦЕ 8 - РОСИЦА АТАНАСОВА ЕТ
SLANTSE 8 - ROSITSA ATANASOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202611241ДАРА ФАРМ ЕООД
DARA FARM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Росица Атанасова Цветкова
Check other registries about the person Rositsa Atanasova TSvetkova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More