4 Компании свързани с лицето ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СИМИТЧИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETKO VLADIMIROV SIMITCHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121022392ХОТЕЛ РИЛА АД
HOTEL RILA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130963462ТАНИ СЕРВИЗ ООД
TANI SERVIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203565373ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 2015 ЕООД
FINANSOV MENIDZHMANT 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204317128Рила кафе ООД
Rila kafe OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СИМИТЧИЕВ
Check other registries about the person PETKO VLADIMIROV SIMITCHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More