5 Компании свързани с лицето ИНА БОЯНОВА БАЛАБАНОВА-КОЦЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to INA BOYANOVA BALABANOVA-KOTSEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
111586505БЪЛГАРСКА МИННА КОМПАНИЯ ООД
BALGARSKA MINNA KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131208833ЕМИНА-78 ЕООД
EMINA-78 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200520711ФЕРАК ЕООД
FERAK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200527862АТАНДА ЕООД
ATANDA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201663694ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИНА БОЯНОВА БАЛАБАНОВА-КОЦЕВА
Check other registries about the person INA BOYANOVA BALABANOVA-KOTSEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More