1 Компании свързани с лицето Мария Ставрева Велкова (виж второ ниво)
Companies connected to Mariya Stavreva Velkova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203753425СПЕШ КЕШ ПРИМ АД
SPESH KESH PRIM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Мария Ставрева Велкова
Check other registries about the person Mariya Stavreva Velkova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More