5 Компании свързани с лицето БАНКО ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to BANKO DIMITROV SAPUNDZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115008751КАМ ЕАД
KAM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115625172ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД АД
EKOLOGICHEN ZAVOD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115831585КОБАН ООД
KOBAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115833287ПЛАНЕТА ЕКО ООД
PLANETA EKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160133771ТРАККАР АД
TRAKKAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БАНКО ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ
Check other registries about the person BANKO DIMITROV SAPUNDZHIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More