9 Компании свързани с лицето ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR ASENOV CHALBUROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121308447УЕЛД КОМЕРС ООД
UELD KOMERS OOD

Публични фондове Public money
  • 132 060,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121719676ВИТОША СТРОЙ АД
VITOSHA STROY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131190164РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175294271ЕКО ПАУЪР ООД
EKO PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200370083УЕЛД ПРОДЖЕКТС ООД
UELD PRODZHEKTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201672647ИПСО-СТРОЙ ООД
IPSO-STROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202686450Арт Метал Строй ООД
Art Metal Stroy OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203179489Актив Ивентс ООД
Aktiv Ivents OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831451596УЕЛД КОНСУЛТ ООД
UELD KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More