1 Компании свързани с лицето УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ, FN150714p (виж второ ниво)
Companies connected to UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG, FN150714p

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175121814ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР ЕООД
LENDMARK BALGARIYA TAUAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ, FN150714p
Check other registries about the person UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG, FN150714p

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More