4 Компании свързани с лицето ГЕВОРК АГАБАБЯН (виж второ ниво)
Companies connected to GEVORK AGABABYAN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103326486БОРОС ЕООД
BOROS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148125819НОЙ ТРАВЕЛ ООД
NOY TRAVEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201041151БАЛКАНИН ИНВЕСТ ООД
BALKANIN INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204671657ЛЕКС ФАРМА ООД
LEKS FARMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕВОРК АГАБАБЯН
Check other registries about the person GEVORK AGABABYAN

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ГЕВОРК @SecondName АГАБАБЯН @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ГЕВОРК @SecondName АГАБАБЯН @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More