3 Компании свързани с лицето Вики Валериева Политова - Луканова (виж второ ниво)
Companies connected to Viki Valerieva Politova - Lukanova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121778571АВЕА ООД
AVEA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130081393Болкан Нюз Корпорейшън ЕАД
Bolkan Nyuz Korporeyshan EAD

Публични фондове Public money
  • 124 987,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831749710СТАРЗ ГРУП АД
STARZ GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Вики Валериева Политова - Луканова
Check other registries about the person Viki Valerieva Politova - Lukanova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More