2 Компании свързани с лицето ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175030371УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
UCHENICHESKI OTDIH I SPORT EAD

Публични фондове Public money
  • 5 706 129,00 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175133827ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 77 795 458,85 лв. от 304 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
Check other registries about the person EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More