2 Компании свързани с лицето Пламен Николов Ганчосов (виж второ ниво)
Companies connected to Plamen Nikolov Ganchosov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
204874440ИП Крипто ООД
IP Kripto OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204918984ПАУЪРХЕШ ООД
PAUARHESH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Пламен Николов Ганчосов
Check other registries about the person Plamen Nikolov Ganchosov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More