1 Компании свързани с лицето МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАНОС (виж второ ниво)
Companies connected to MIHAIL GEORGOPAPADANOS

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200124320ЕНЕРГОНИ АД
ENERGONI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 334 087,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.17)

Проверки в други регистри за лицето МИХАИЛ ГЕОРГОПАПАДАНОС
Check other registries about the person MIHAIL GEORGOPAPADANOS

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name МИХАИЛ @SecondName ГЕОРГОПАПАДАНОС @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name МИХАИЛ @SecondName ГЕОРГОПАПАДАНОС @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More