Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

49 Компании свързани с лицето Франческо Фратини (виж второ ниво)
Companies connected to Franchesko Fratini

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131521696Алиас Трейд Енд Консултинг ООД
Alias Treyd End Konsulting OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175208806АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е. ООД
ALIAS INVESTI-R.E. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НЕЕС ЛОК
  NEES LOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Buy from: ВИТОРИОЗА 400

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 1600
 • АПРАЦИВЕЛ
  APRATSIVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 15:11:59 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 1600

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Buy from: КРОС БОРДЪР ООД 1600
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-16 09:34:42 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 3400
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 14:40:12 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 3400
 • КРОС БОРДЪР
  KROS BORDAR

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-16 16:57:21 ShareTransfer
  Sell to: АПРАЦИВЕЛ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 1500
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 1500
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-05-29 10:46:31 ShareTransfer
  Sell to: КРОС БОРДЪР ООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 100
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 16:16:26 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 100

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Buy from: ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ 1000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-12 09:30:20 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 3400

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
 • ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
  DIMITAR TIHOMIROV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-05 15:42:49 ShareTransfer
  Sell to: ЛЕВАНТЕ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 15:24:54 Partner
175356876МИСТРАЛ ГРУП ЕООД
MISTRAL GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ОРСОСЕЙФ
  ORSOSEYF

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: ОРСОКЛАУД ЕООД 1000
 • ОРСОКЛАУД
  ORSOKLAUD

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Buy from: ГБ КОНСУЛТИНГ 1000
 • ГБ КОНСУЛТИНГ
  GB KONSULTING

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-07 14:08:33 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОКЛАУД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Buy from: Георги Георгиев Бебечев 1000
 • Цветомир Диянов Идов
  TSvetomir Diyanov Idov

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500

  Първи запис/First Deed:
  2016-08-11 10:45:40 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП АД 500
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2017-09-12 13:30:46 ShareTransfer
  Sell to: ОРСОСЕЙФ ЕООД 250

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Buy from: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250
 • ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ
  PRODZHEKT KONSALTING

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-12 09:53:44 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП АД 2250

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Buy from: Делян Илиев Василев 2250
 • МИРОСЛАВА ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
  MIROSLAVA LYUBOMIROVA STANCHEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 Manager
 • ДЕЛЯН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
  DELYAN ILIEV VASILEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-25 15:06:31 ShareTransfer
  Sell to: ПРОДЖЕКТ КОНСЪЛТИНГ 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 2250
 • ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕБЕЧЕВ
  GEORGI GEORGIEV BEBECHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-09-30 16:11:42 ShareTransfer
  Sell to: ГБ КОНСУЛТИНГ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП ООД 250
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Делян Илиев Василев 2250

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 4750
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-23 16:48:58 Manager
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-01 15:32:18 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП ООД 4750

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 4750
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-10 15:59:13 ShareTransfer
  Sell to: Георги Георгиев Бебечев 250

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-22 17:16:48 Manager
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 Manager
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-26 11:57:57 ShareTransfer
  Sell to: ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА 250

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-26 11:13:46 SoleCapitalOwner
175372243СОФИ СПЕД ЕООД
SOFI SPED EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456457ГАММА ИММОБИЛИАРЕ ООД
GAMMA IMMOBILIARE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АЛАН БИЛЕНТ ЦАСТИЛЛО ГОНЗАЛЕЗ
  ALAN BILENT TSASTILLO GONZALEZ

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-20 10:57:57 Manager
 • Ангел Антонио Цастилло Родригуез
  Angel Antonio TSastillo Rodriguez

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Buy from: Микеле Мастропаскуа 5000

  Първи запис/First Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Buy from: Микеле Мастропаскуа 5000
 • Микеле Мастропаскуа
  Mikele Mastropaskua

  Последен запис/Last Deed:
  2018-02-20 10:57:57 ShareTransfer
  Sell to: Ангел Антонио Цастилло Родригуез 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-08-25 17:56:29 ShareTransfer
  Buy from: ФИДЕЛЕС ООД 5000
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-08-25 17:56:29 ShareTransfer
  Sell to: Микеле Мастропаскуа 5000

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 500
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:57:47 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 500
 • ЛУКА ЧЕКАРЕЛИ
  LUKA CHEKARELI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-06-22 12:51:28 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 4500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Partner
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:23:16 ShareTransfer
  Buy from: ЛЕВАНТЕ ЕООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Manager
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:23:16 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-01-30 17:10:24 Partner
200082145ИТАЛИКА КОСТРУЦИОНИ ООД
ITALIKA KOSTRUTSIONI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Юлия Антонова Илиева
  YUliya Antonova Ilieva

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Buy from: Алберто Васко Банчи 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Buy from: Алберто Васко Банчи 1000
 • Марко Николай
  Marko Nikolay

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Франко Балди
  Franko Baldi

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Алесандро Балди
  Alesandro Baldi

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Паоло Николай
  Paolo Nikolay

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Алесандро Феличи
  Alesandro Felichi

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Армандо Нардиело
  Armando Nardielo

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Алберто Васко Банчи
  Alberto Vasko Banchi

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-22 10:31:22 ShareTransfer
  Sell to: Юлия Антонова Илиева 1000
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-23 22:35:58 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-23 22:35:58 Manager
 • АРМАНДО НАРДИЕЛО
  ARMANDO NARDIELO

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • АЛЕСАНДРО БАЛДИ
  ALESANDRO BALDI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • АЛБЕРТО ВАСКО БАНЧИ
  ALBERTO VASKO BANCHI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • МАРКО НИКОЛАЙ
  MARKO NIKOLAY

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • АЛЕСАНДРО ФЕЛИЧИ
  ALESANDRO FELICHI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • ПАОЛО НИКОЛАЙ
  PAOLO NIKOLAY

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
 • ФРАНКО БАЛДИ
  FRANKO BALDI

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-04 16:41:31 Partner
200235986СТРОЙФИНПРОЕКТ ООД
STROYFINPROEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Леонардо Аморузо
  Leonardo Amoruzo

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Buy from: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9900

  Първи запис/First Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Buy from: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9900
 • КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД
  KIYGAN HOLDINGS LIMITID

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-10 18:39:27 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-10 18:39:27 Partner
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Андреа Пескиули 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Андреа Пескиули 5000
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-04-27 22:43:06 ShareTransfer
  Sell to: Леонардо Аморузо 100

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Buy from: Марио Де Наполи 1000
 • Марио Де Наполи
  Mario De Napoli

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 4000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 4000
 • Андреа Пескиули
  Andrea Peskiuli

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-11 11:32:09 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 5000
 • МАРИО ДЕ НАПОЛИ
  MARIO DE NAPOLI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е.ООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е.ООД 5000
 • АНДРЕА ПЕСКИУЛИ
  ANDREA PESKIULI

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 2000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 2000
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-10 18:39:27 ShareTransfer
  Sell to: КИЙГАН ХОЛДИНГС ЛИМИТИД 9000

  Първи запис/First Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Buy from: РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ 1000
 • АЛИАС ИНВЕСТИ-Р.Е.
  ALIAS INVESTI-R.E.

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Sell to: МАРИО ДЕ НАПОЛИ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-08-20 10:04:34 ShareTransfer
  Buy from: ЗЕФИР 66 ООД 6000
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Manager
 • РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ
  RUMEN TSVETANOV ZLATANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 11:14:52 ShareTransfer
  Sell to: АНДРЕА ПЕСКИУЛИ 2000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • ЗЕФИР 66
  ZEFIR 66

  Последен запис/Last Deed:
  2009-08-20 10:04:34 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ИНВЕСТИ - Р.Е. ООД 6000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
 • РОСЕН ЦВЕТАНОВ ЗЛАТАНОВ
  ROSEN TSVETANOV ZLATANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-03 14:38:19 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1000

  Първи запис/First Deed:
  2008-06-11 14:02:20 Partner
200356545АРДЕЗИЯ ООД
ARDEZIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Buy from: ЕЛИФРА ЕООД 1500
 • ЕЛИФРА
  ELIFRA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:04:54 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-18 09:39:04 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1500
 • ПАРДО ДЕЗИДЕРИО
  PARDO DEZIDERIO

  Последен запис/Last Deed:
  2009-02-09 17:29:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 Manager
 • УНИТАЛ
  UNITAL

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-19 17:52:09 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Buy from: Леванте 3000
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Sell to: Унитал 500

  Първи запис/First Deed:
  2009-02-09 17:29:54 ShareTransfer
  Sell to: Унитал 500
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Manager
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-18 09:39:04 ShareTransfer
  Sell to: ЕЛИФРА ЕООД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Partner
 • ЛЕВАНТЕ
  LEVANTE

  Последен запис/Last Deed:
  2010-01-07 15:04:58 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ 1500

  Първи запис/First Deed:
  2008-09-05 11:20:39 Partner
200356607АРДЕЗИЯ БГ ЕООД
ARDEZIYA BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200399131ЕДИЛ ИТАЛИ БГ ООД
EDIL ITALI BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Паоло Аффортунати
  Paolo Affortunati

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-05 10:39:03 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 2000

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-05 10:39:03 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 2000
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-05 10:39:03 ShareTransfer
  Sell to: Паоло Аффортунати 2000

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-01 17:26:01 Partner
 • АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
  ANGEL ASENOV HRISTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-01 17:26:01 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-01 17:26:01 Manager
 • СОФИ СПЕД
  SOFI SPED

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-05 10:39:03 ShareTransfer
  Sell to: Паоло Аффортунати 3000

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-01 17:26:01 Partner
 • Рикардо Поли
  Rikardo Poli

  Последен запис/Last Deed:
  2013-03-29 15:20:08 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 2000

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-01 17:26:01 Partner
201296718ЕУРОСИМАТ ЕООД
EUROSIMAT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201403069ПЕНТАКЪМПАНИ ООД
PENTAKAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201589429ИЛ ДЖЕЛАТО ИТАЛИАНО ООД
IL DZHELATO ITALIANO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201635428РАЙД СОЛАР ООД
RAYD SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201738759ЕЛИФРА ЕООД
ELIFRA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201878896ГРОУТ СОЛАР ЕООД
GROUT SOLAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202037729МАРК ИЙСТ ЮРЪП ООД
MARK IYST YURAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202093749АРТЕМИЗИЕ ЕООД
ARTEMIZIE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400
 • БАЛКАН ФРУИТ
  BALKAN FRUIT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 400
 • ДЖАКОМИН ФРАНЧЕСКО
  DZHAKOMIN FRANCHESKO

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 200

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 200
 • СВЕТОСЛАВА ВАЛЕРИ НАЙДЕНОВА
  SVETOSLAVA VALERI NAYDENOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-09 15:55:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-10-09 15:55:15 Manager
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-30 10:51:29 ShareTransfer
  Sell to: ДЖАКОМИН ФРАНЧЕСКО 200

  Първи запис/First Deed:
  2014-10-01 17:12:33 ShareTransfer
  Buy from: Лука Канчан 10
 • ЛУКА КАНЧАН
  LUKA KANCHAN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-12 11:16:10 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 SoleCapitalOwner
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-28 17:47:59 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 ShareTransfer
  Sell to: Лука Канчан 10
 • Лука Канчан
  Luka Kanchan

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-01 17:12:33 ShareTransfer
  Sell to: АЛИАС ГРУП 10

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-12 11:16:10 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 10
 • ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
  FRANCHESKO FRATINI

  Последен запис/Last Deed:
  2012-05-30 18:27:38 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-05-30 18:27:38 SoleCapitalOwner
202317987ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД
INZHENERING END KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202451801ДЖЕНЕРАЛ ФАРМА СЪЛЮШЪНС ЕАД
DZHENERAL FARMA SALYUSHANS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202648567ХЮМАН БГ ЕООД
HYUMAN BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202765456КАППАДУЕ ЕООД
KAPPADUE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-27 15:12:41 Manager
 • БУЛОРТ
  BULORT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 100
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-11-27 15:12:41 ShareTransfer
  Sell to: ФИДЕЛЕС ООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2013-10-02 12:22:13 SoleCapitalOwner
202777149СЪНФЛАУЪР ТРЕЙД ЕООД
SANFLAUAR TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202830723Новарте ЕООД
Novarte EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202845319РЕАЦИ ЕООД
REATSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202878988ТЕА-БГ ЕООД
TEA-BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202903950КРЕАРЕ ЕООД
KREARE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • НЕЕС ЛОК
  NEES LOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 60

  Първи запис/First Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Buy from: АПРАЦИВЕЛ 60
 • ВИТОРИОЗА
  VITORIOZA

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 40

  Първи запис/First Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Buy from: АЛИАС ГРУП 40
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2014-08-22 16:51:29 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2014-08-22 16:51:29 Manager
 • АЛИАС ГРУП
  ALIAS GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-16 16:44:15 ShareTransfer
  Sell to: ВИТОРИОЗА ЕООД 40

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 40
 • АПРАЦИВЕЛ
  APRATSIVEL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-03 17:37:00 ShareTransfer
  Sell to: НЕЕС ЛОК АД 60

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Buy from: Ива Цецкова Марковска 60
 • ИВА ЦЕЦКОВА МАРКОВСКА
  IVA TSETSKOVA MARKOVSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-03-12 16:27:19 ShareTransfer
  Sell to: АПРАЦИВЕЛ ООД 60

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-20 00:11:00 SoleCapitalOwner
202903975БУЛОРТ ЕООД
BULORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202928524ИНКИДС ЕООД
INKIDS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203024108АУТОМОТИВ ТРЕЙД КОНСУЛТИНГ ЕООД
AUTOMOTIV TREYD KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203026205БЛУРЕНТАЛ ООД
BLURENTAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203073048ЕС ТИ ЕЛ Ойл енд Газ Сървисиз ООД
ES TI EL Oyl end Gaz Sarvisiz OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203131099МЕДИАСЕНТЪР ЕООД
MEDIASENTAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203243785ПЕЛЕТ 4 Ю ЕООД
PELET 4 YU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203326423ЕВРИ КОНСУЛТИНГ ЕООД
EVRI KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203447193ХЕЛТ ЕНД ФАРМ СЪРВИС ЕАД
HELT END FARM SARVIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203548121МД ХЕЛТКЕАР АД
MD HELTKEAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203584683ДАЛАИМПЕКС АД
DALAIMPEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203658176ПЕНТАКЪМПАНИ АД
PENTAKAMPANI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203670328АЛИАС ГРУП АД
ALIAS GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203745340МАЙДАН РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАД
MAYDAN REAL ESTEYT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203812642ПЛАНЕТ СОФТУЕР СЪЛЮШЪНС ООД
PLANET SOFTUER SALYUSHANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203913958УАНФАЙВЗИРОУ Юръп ЕООД
UANFAYVZIROU YUrap EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203933124БАЛКАН ТРАНСПОРТ СЪРВИС ЕООД
BALKAN TRANSPORT SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204077195НИДЖИ ЛЪКШЪРИ ЕООД
NIDZHI LAKSHARI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204268446ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ЛАЙФ АД
ENERDZHI INVESTMANT LAYF AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204821014АЛ.МА.4 ООД
AL.MA.4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Росица Петрова Ангелова
  Rositsa Petrova Angelova

  Последен запис/Last Deed:
  2018-03-14 12:50:16 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 2

  Първи запис/First Deed:
  2018-03-14 12:50:16 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 2
 • ИМПЕРИТУС
  IMPERITUS

  Последен запис/Last Deed:
  2018-03-14 12:50:16 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 18

  Първи запис/First Deed:
  2018-03-14 12:50:16 ShareTransfer
  Buy from: Франческо Фратини 18
 • Франческо Фратини
  Franchesko Fratini

  Последен запис/Last Deed:
  2018-03-14 12:50:16 ShareTransfer
  Sell to: Росица Петрова Ангелова 2

  Първи запис/First Deed:
  2017-12-21 10:52:22 ShareTransfer
  Buy from: Марианджела Интини 10
 • Алберто Романацо
  Alberto Romanatso

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-21 10:52:22 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 10

  Първи запис/First Deed:
  2017-12-21 10:52:22 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 10
 • Марианджела Интини
  Mariandzhela Intini

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-21 10:52:22 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 10

  Първи запис/First Deed:
  2017-12-21 10:52:22 ShareTransfer
  Sell to: Франческо Фратини 10
 • МАРИАНДЖЕЛА ИНТИНИ
  MARIANDZHELA INTINI

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-19 00:41:21 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-19 00:41:21 Partner
 • АЛБЕРТО РОМАНАЦО
  ALBERTO ROMANATSO

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-19 00:41:21 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-19 00:41:21 Partner
205028297БЕЛИФ ЕООД
BELIF EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205055700ЧИБА ЕООД
CHIBA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Франческо Фратини
Check other registries about the person Franchesko Fratini

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Франческо @SecondName Фратини @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Франческо @SecondName Фратини @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate