8 Компании свързани с лицето ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ЦЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VLADISLAV ILIEV TSENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
125581105АРЕКОН ООД
AREKON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175415933КОНССПЕКТ ООД
KONSSPEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200138551006 ООД
006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • 8 ЕН ИНВЕСТ
  8 EN INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Buy from: ЕМИЛ ИЛИЕВ ЦЕНОВ 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Buy from: ЕМИЛ ИЛИЕВ ЦЕНОВ 2500
 • РБГ ИНВЕСТ
  RBG INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Buy from: ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ЦЕНОВ 1260

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Buy from: ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ЦЕНОВ 1260
 • ЕМИЛ ИЛИЕВ ЦЕНОВ
  EMIL ILIEV TSENOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Sell to: „8 ЕН ИНВЕСТ” ЕАД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-03 14:10:04 Partner
 • ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ЦЕНОВ
  VLADISLAV ILIEV TSENOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-23 15:50:09 ShareTransfer
  Sell to: „РБГ ИНВЕСТ” ЕАД 1260

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-03 14:10:04 Partner
200220087ИТЕМ СОЛАР ООД
ITEM SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200401632ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ООД
EVROPEYSKI PRAKTIKI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200630321БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
BIZNES ENERDZHI BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200683384ХЕЛИО ООД
HELIO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200824696ЕЛПАУЪР ООД
ELPAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More