8 Компании свързани с лицето БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to BISER KRASIMIROV UZUNOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101633903БИСЕР УЗУНОВ - ДЕЛТА ЕТ
BISER UZUNOV - DELTA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 70 183,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
101675959БИЛДИНГ-КОМПАНИ ЕООД
BILDING-KOMPANI EOOD

Публични фондове Public money
  • 17 248 724,74 лв. от 39 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101735388ЮБИ-ИНВЕСТ ООД
YUBI-INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121331563АЛЕМА-ЛИЗИНГ АД
ALEMA-LIZING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200098936МЕРИЯН - МСС ЕООД
MERIYAN - MSS EOOD

Публични фондове Public money
  • 376 255,60 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200247440ИВЕНА 2008 ЕООД
IVENA 2008 EOOD

Публични фондове Public money
  • 200 000,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203756344БИЛДИНГ ТРЕНД ЕООД
BILDING TREND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204705732ИВЕЛИЯ РИЗОРТ ЕООД
IVELIYA RIZORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
Check other registries about the person BISER KRASIMIROV UZUNOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More