14 Компании свързани с лицето ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DOBROMIR HRISTOV DONKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118583038ПЕТРОМАКС ПАУЪР ООД
PETROMAKS PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121497841БЪЛГЕРИАН ДАЙМЪНД КУОТЕЙШЪНС АД
BALGERIAN DAYMAND KUOTEYSHANS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127029454ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН ЕАД
TOPLOFIKATSIYA - SHUMEN EAD

Публични фондове Public money
  • 29 499,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175162095ЕН ЕР ДЖИ КЪМПАНИ ООД
EN ER DZHI KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200532749РЕКОСИС АД
REKOSIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200597782ЕКОРЕСУРС БЪЛГАРИЯ АД
EKORESURS BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200711877ТИТАН ПАУЪР ООД
TITAN PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200904982ТИТАН ПАУЪР ПЕЩЕРА ООД
TITAN PAUAR PESHTERA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200992594ГЛОБЪЛ ЕНЕРДЖЕТИК ООД
GLOBAL ENERDZHETIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201241401ЕР ВЕ Е БЪЛГАРИЯ ООД
ER VE E BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202411593Глобъл Уест Груп 2 ЕООД
Global Uest Grup 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203668195АД ООД
AD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203725746ЕЙ ЕФ ООД
EY EF OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203978952БП ИНТЕХ ООД
BP INTEH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОНКОВ
Check other registries about the person DOBROMIR HRISTOV DONKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More