Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  7 Компании свързани с лицето ТОДОР ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДРОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to TODOR TRIFONOV ALEKSANDROV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  130420502АГРОЛЕНД ЕООД
  AGROLEND EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130495729ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД
  YUNION ELEKTRIK EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175189377ЮНИОН ПРОПЪРТИ ЕАД
  YUNION PROPARTI EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175270352ЮНИОН ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
  YUNION PROPARTI DIVELOPMANT EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175345958ЮНИОН - ГРУП АД
  YUNION - GRUP AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204381141Дунав Турс Круизис ЕАД
  Dunav Turs Kruizis EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  827183726ДУНАВ ТУРС АД
  DUNAV TURS AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ТОДОР ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Check other registries about the person TODOR TRIFONOV ALEKSANDROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More