5 Компании свързани с лицето ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО (виж второ ниво)
Companies connected to PREVITALI ETSIO

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175096738ДУЕ - КАР ЕООД
DUE - KAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВЕЛИН КРУМОВ МИТЕВ
  VELIN KRUMOV MITEV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-09 15:15:59 ShareTransfer
  Buy from: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 5000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-09 15:15:59 ShareTransfer
  Buy from: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 5000
 • ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО
  PREVITALI ETSIO

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-09 15:15:59 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-27 14:29:29 SoleCapitalOwner
200918875КОБРА ГРУП ООД
KOBRA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201444113ПРЕАГРО ЕООД
PREAGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201444608ПРЕКАР ЕООД
PREKAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ВЕЛИН КРУМОВ МИТЕВ
  VELIN KRUMOV MITEV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-11 23:38:03 ShareTransfer
  Buy from: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-04-11 23:38:03 ShareTransfer
  Buy from: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 100
 • ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО
  PREVITALI ETSIO

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-11 23:38:03 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-04-11 23:38:03 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ 100
 • КРАСИМИР ГЕРГИНОВ ВЕСЕЛКОВ
  KRASIMIR GERGINOV VESELKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-19 15:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 100

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-01 17:29:51 ShareTransfer
  Buy from: ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО 100
 • ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО
  PREVITALI ETSIO

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-19 15:57:31 ShareTransfer
  Buy from: КРАСИМИР ГЕРГИНОВ ВЕСЕЛКОВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2011-01-27 09:51:51 SoleCapitalOwner
202922160БЧИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
BCHI GRUP BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ПАОЛО ВАЛЕНТИ
  PAOLO VALENTI

  Последен запис/Last Deed:
  2016-05-12 19:40:29 ShareTransfer
  Buy from: АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ 5

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-12 19:40:29 ShareTransfer
  Buy from: АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ 5
 • АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ
  ANTONIETTI GABRIELE

  Последен запис/Last Deed:
  2016-05-12 19:40:29 ShareTransfer
  Sell to: ПАОЛО ВАЛЕНТИ 5

  Първи запис/First Deed:
  2015-06-23 11:16:48 Partner
 • МАТТЕО ФОРОНИ
  MATTEO FORONI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-27 15:27:59 ShareTransfer
  Sell to: АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ 5

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-27 15:27:59 ShareTransfer
  Sell to: АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ 5
 • АНТОНИЕТТИ ГАБРИЕЛЕ
  ANTONIETTI GABRIELE

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-08 09:21:30 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2015-03-27 15:27:59 ShareTransfer
  Buy from: МАТТЕО ФОРОНИ 5
 • МАТТЕО ФОРНОНИ
  MATTEO FORNONI

  Последен запис/Last Deed:
  2016-04-05 14:46:20 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2014-11-03 22:26:15 Manager
 • MАТТЕО ФОРНОНИ
  MATTEO FORNONI

  Последен запис/Last Deed:
  2015-03-27 15:27:59 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2014-11-03 22:26:15 ShareTransfer
  Buy from: ЕЦИО ПРЕВИТАЛИ
 • ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО
  PREVITALI ETSIO

  Последен запис/Last Deed:
  2014-11-03 22:26:15 ShareTransfer
  Sell to: MАТТЕО ФОРНОНИ

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-30 10:34:15 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето ПРЕВИТАЛИ ЕЦИО
Check other registries about the person PREVITALI ETSIO

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ПРЕВИТАЛИ @SecondName ЕЦИО @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ПРЕВИТАЛИ @SecondName ЕЦИО @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More