5 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ЯВОРОВ БАКЪРДЖИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI YAVOROV BAKARDZHIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121207124МОСТСТРОЙ АД
MOSTSTROY AD

Публични фондове Public money
  • 179 615 066,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175451566СИГНУС БГ 6 ЕООД
SIGNUS BG 6 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201567589ГРЕЙ ХОРСЕС 2011 ЕООД
GREY HORSES 2011 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203965549МИНЛ ИНВЕСТ АД
MINL INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831206216НАЦИОНАЛЕН ХИПОДРУМ АД
NATSIONALEN HIPODRUM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ЯВОРОВ БАКЪРДЖИЕВ
Check other registries about the person GEORGI YAVOROV BAKARDZHIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More