3 Компании свързани с лицето Ралица Павлинова Петрова (виж второ ниво)
Companies connected to Ralitsa Pavlinova Petrova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200698913Глоуб Консулт ООД
Gloub Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204568881МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ ООД
MAUNTIN EKO RIZORT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831483373БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ (БФОК) ООД
BALGARSKA FINANSOVA ODITORSKA KOMPANIYA (BFOK) OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Ралица Павлинова Петрова
Check other registries about the person Ralitsa Pavlinova Petrova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More