7 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ КОЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDAR YOSIFOV KOLCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131357706ИНТЕРНЕТ МЕДИЯ ЕНТЕРПРАЙЗИС ООД
INTERNET MEDIYA ENTERPRAYZIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200048470АРКОНТ-ИНВЕСТ ООД
ARKONT-INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200267304ТОБОКО ГРУП ЕООД
TOBOKO GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200275404АЙК КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
AYK KORPOREYSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200867402ЕФ - БУК БЪЛГАРИЯ ООД
EF - BUK BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 176 569,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 08.2016)
201629635ГРАБО КЕШ ООД
GRABO KESH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203917554АК КОНСУЛТИНГ ЕООД
AK KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ КОЛЧЕВ
Check other registries about the person ALEKSANDAR YOSIFOV KOLCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More