4 Компании свързани с лицето Тихомир Георгиев Йовчев (виж второ ниво)
Companies connected to Tihomir Georgiev Yovchev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202591785ТАЛИСМАН 13 АД
TALISMAN 13 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203281145УЕЛДРИНКС ООД
UELDRINKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203411165Максите Маркетинг ООД
Maksite Marketing OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204816259ТАЛИСМАН 18 ООД
TALISMAN 18 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Тихомир Георгиев Йовчев
Check other registries about the person Tihomir Georgiev Yovchev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More