5 Компании свързани с лицето ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VASIL GEORGIEV NEDYALKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121207754ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД ЕАД
LOKOMOTIVEN I VAGONEN ZAVOD EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131147469БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД
BALGARSKA NEFTENA KOMPANIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200260587ТЕХСТРОЙРЕМОНТ ЕООД
TEHSTROYREMONT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
824105260ХЕМ АД
HEM AD

Публични фондове Public money
  • 1 558 503,76 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
  • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
Check other registries about the person VASIL GEORGIEV NEDYALKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More