6 Компании свързани с лицето ТОМА ЖЕРОМ БЕРШО (виж второ ниво)
Companies connected to TOMA ZHEROM BERSHO

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130998100МАБЕРО ООД
MABERO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131483701КРЕДИТИНФО БЪЛГАРИЯ АД
KREDITINFO BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175193781ЛОУНЛИНК АД
LOUNLINK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175377895ГУМИЗ АД
GUMIZ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200888528ЗИ-МЕТРИКС АД
ZI-METRIKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201402776ВИНОКОНЦЕПТ ООД
VINOKONTSEPT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More