5 Компании свързани с лицето Петър Гроздев Андронов (виж второ ниво)
Companies connected to Petar Grozdev Andronov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000694959ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121282828АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ASSOC
ASOTSIATSIYA NA BANKITE V BALGARIYA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175145637ОББ-АЛИКО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД
OBB-ALIKO ZHIVOTOZASTRAHOVATELNO DRUZHESTVO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201230426БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД
BORIKA - BANKSERVIZ AD

Публични фондове Public money
  • 22 756 714,00 лв. от 12 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831686320СИБАНК АД
SIBANK AD

Публични фондове Public money
  • 13 588 872,76 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Петър Гроздев Андронов
Check other registries about the person Petar Grozdev Andronov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More