4 Компании свързани с лицето Александър Димитров Кутрев (виж второ ниво)
Companies connected to Aleksandar Dimitrov Kutrev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131374919АВТОЕКОБУЛ АД
AVTOEKOBUL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201314689ЕКОБУЛБАТЕРИ АД
EKOBULBATERI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202390615КАЛТИ ГРУП ЕАД
KALTI GRUP EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202457131ГЕОЕКОПРО ЕАД
GEOEKOPRO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Александър Димитров Кутрев
Check other registries about the person Aleksandar Dimitrov Kutrev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More