3 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОМИТОВ- Председател на СД (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI HRISTOV KOMITOV- Predsedatel na SD

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121659873ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД
EKIP-98 HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121661963ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
HOLDING SVETA SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204796461КОМИТОФФФ 80 ЕООД
KOMITOFFF 80 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОМИТОВ- Председател на СД
Check other registries about the person GEORGI HRISTOV KOMITOV- Predsedatel na SD

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More