6 Компании свързани с лицето ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПЕНКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to EMIL DIMITROV PENKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103561915МИЛЕНИУМ ГРУП-2000 ООД
MILENIUM GRUP-2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107578723ПЕНКОВ КОМЕРС ЕООД
PENKOV KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 397 928,30 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
200682916ЕМ-БИ ГАБРОВО ЕООД
EM-BI GABROVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 3 087 807,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.15)
202116692ГАБРОВСКИ КОМПЛЕКС ООД
GABROVSKI KOMPLEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202616797ЕКСПРЕС КЪМПАНИ ЕООД
EKSPRES KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204670039МАХРИ ПЕНКОВИ ЕООД
MAHRI PENKOVI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More