8 Компании свързани с лицето РАЛИЦА ИВАНОВА МИНКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to RALITSA IVANOVA MINKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121191887БР ЛИЗИНГ ЕООД
BR LIZING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121912275КОНТРАКТ ЛИЗИНГ ЕООД
KONTRAKT LIZING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130497559КОНТРАКТ СОФИЯ ХОЛДИНГ ООД
KONTRAKT SOFIYA HOLDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130922693ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
EYCH EM SI HOTEL INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131179285КАР СИСТЕМ ЕООД
KAR SISTEM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131371150АКАУНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД
AKAUNT KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175350026АЛФА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
ALFA KEPITAL MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200219003ХОТОВО ПРОПЪРТИС ЕООД
HOTOVO PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАЛИЦА ИВАНОВА МИНКОВА
Check other registries about the person RALITSA IVANOVA MINKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More