1 Компании свързани с лицето ИВАН ДИМИТРОВ ГРЕБЕНЧАРСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN DIMITROV GREBENCHARSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200593499ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ ЕООД
ONLAYN RESHENIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ДИМИТРОВ ГРЕБЕНЧАРСКИ
Check other registries about the person IVAN DIMITROV GREBENCHARSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More