4 Компании свързани с лицето ЙОАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to YOAN ATANASOV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115946349ФЛАГМАН ЕООД
FLAGMAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200792006ИНТЕРМИКС - АД ЕООД
INTERMIKS - AD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158093Енерджи Якоруда ООД
Enerdzhi YAkoruda OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158702Енерджи Велинград ООД
Enerdzhi Velingrad OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person YOAN ATANASOV DIMITROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More