4 Компании свързани с лицето КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АЗОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KONSTANTIN DIMITROV AZOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103061301ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
PRISTANISHTE VARNA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103611407ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
TRANZITNA TARGOVSKA ZONA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115007069ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД
LETISHTE PLOVDIV EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201013321ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕООД
PROFESIONALNO OBUCHENIE I KVALIFIKATSIYA - PERNIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ АЗОВ
Check other registries about the person KONSTANTIN DIMITROV AZOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More