Събития с лица свързани с компанията ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 811132858)
Events with persons connected to the company PIRINSTROYINZHENERING (ID: 811132858)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 811132858)
Към 2020-01-24 10:47:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 10:47:01 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 97 обществени поръчки за 55 433 619,67 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-21 15:18:22КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
KOSTADIN VASILEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-21 15:18:22КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
KOSTADIN VASILEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-24 15:13:12Калиопа Иванова Костова
Kaliopa Ivanova Kostova
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-04 16:50:36ЕЛИ ЙОРДАНОВА СТОЕВА
ELI YORDANOVA STOEVA
Director
2008-02-07 09:32:57ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
PIRINSTROYINZHENERING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-07 09:32:57ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
PIRINSTROYINZHENERING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 21 ет.1
2008-02-07 09:32:57ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
PIRINSTROYINZHENERING EAD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТО-ПРОУЧВАТЕЛНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПЪТНОТО, ЖЕЛЕЗОПЪТНОТО, МОСТОВОТО И ТУНЕЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО; ПЪTHOCTPOИTEЛHA И ПЪTHOPEMOHTHA ДEЙHOCT; ИЗПЪЛHEHИE HA BCИЧKИ BИДOBE CTPOИTEЛHO- MOHTAЖHИ И PEMOHTHИ PAБOTИ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ИHEPTHИ MATEPИAЛИ, БETOHOBИ, CTOMAHOБETOHOBИ И ДPУГИ ИЗДEЛИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ CЪС COБCTBEHA И HAETA MEXAHИЗAЦИЯ; CTPOИTEЛHИ, ABTOMOHTЬOPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ; ИHEHEPИHГOBA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ЛAБOPATОPEH KOHTPOЛ HA CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИTE PAБOTИ И CTPOИTEЛHИTE MATEPИAЛИ.
2008-02-07 09:32:57ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ КОСТОВ
VASIL GOSPODINOV KOSTOV
Representative
2008-02-07 09:32:57СТЕФАН АСПАРУХОВ СТОЕВ
STEFAN ASPARUHOV STOEV
Representative
2008-02-07 09:32:57ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ КОСТОВ
VASIL GOSPODINOV KOSTOV
Director
2008-02-07 09:32:57СТЕФАН АСПАРУХОВ СТОЕВ
STEFAN ASPARUHOV STOEV
Director
2008-02-07 09:32:57ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ РИЗОВ
GEORGI METODIEV RIZOV
Director
2008-02-07 09:32:57ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-99 АД
PIRINSTROYINZHENERING-99 AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PIRINSTROYINZHENERING (ЕИК: 811132858)
Check other registries about the company ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ PIRINSTROYINZHENERING (ID: 811132858)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More