Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БАЛКАНСТРОЙ (ЕИК: 811169550)
Events with persons connected to the company BALKANSTROY (ID: 811169550)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 811169550)
Към 2019-12-05 15:56:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-05 15:56:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 58 обществени поръчки за 237 157 404,83 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-06 14:28:07Мариян Иванов Нейков
Mariyan Ivanov Neykov
Trustee
2017-12-06 14:28:07БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
Trustees
2017-09-11 13:08:00БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
OpenProccedingsSecIns
2017-09-11 13:08:00БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
InsolvencyDataSecIns
2017-09-11 13:08:00БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
GeneralSeizureSecIns
2017-05-16 15:04:16Владимир Тодоров Петков
Vladimir Todorov Petkov
Trustee
2017-05-16 15:04:16БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
Trustees
2017-01-26 11:37:24БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
ReOpenProceedings
2016-10-07 10:33:32БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
HoldProceedings
2016-10-07 10:33:32БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
DeclareBankrupt
2016-07-04 13:56:14МАРИЯН ИВАНОВ НЕЙКОВ
MARIYAN IVANOV NEYKOV
Trustee
2016-07-04 13:56:14БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
Trustees
2016-05-27 11:24:46БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
OpenProccedings
2016-05-27 11:24:46БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
InsolvencyData
2016-05-27 11:24:46БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
GeneralSeizure
2016-05-27 11:24:46МАРИЯН ИВАНОВ НЕЙКОВ
MARIYAN IVANOV NEYKOV
Trustee
2016-05-27 11:24:46БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
BALKANSTROY INZHENERING GRUP AD
Trustees
2015-01-29 17:47:32БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
BALKANSTROY INZHENERING GRUP
TransformingCompany
2014-09-17 16:27:53БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 24А
2011-08-11 15:15:55КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
KOSTADIN GEORGIEV KALOYANOV
BranchManagers
2011-08-05 13:59:42БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-06-14 15:38:16НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
NIKOLAY GEORGIEV KALOYANOV
BranchManagers
2009-01-13 09:38:48НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, ; КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, ; ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ, ; ТОШКО ГЕОРИЕВ КОЛЕВ, ; КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОРИЛОВ
NIKOLAY GEORGIEV KALOYANOV, ; KOSTADIN GEORGIEV KALOYANOV, ; YORDAN IVANOV KANAZIREV, ; TOSHKO GEORIEV KOLEV, ; KRASIMIR DIMITROV BORILOV
BranchManagers
2009-01-08 16:51:44БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-08 16:33:06БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 24А
2009-01-08 16:33:06КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОРИЛОВ
KRASIMIR DIMITROV BORILOV
Representative
2009-01-08 16:33:06ТОШКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
TOSHKO GEORGIEV KOLEV
Representative
2008-11-06 15:16:54БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
TransformingCompany
2008-11-06 15:16:54ТЕХНОУУД ЕАД
TEHNOUUD EAD
Successor703
2008-07-31 09:22:07НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
NIKOLAY GEORGIEV KALOYANOV
BranchManagers
2008-07-31 09:22:07БАЛКАНСТРОЙ АД АД
BALKANSTROY AD AD
DebtorOverSecureClaims
2008-07-31 09:22:07ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
AtPawnCreditors
2008-07-17 09:41:06БАЛКАНСТРОЙ
BALKANSTROY
LegalForm
Акционерно дружество
2008-07-17 09:41:06БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. БЯЛА РЕКА 12
2008-07-17 09:41:06БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBATEЛHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; ИHЖEHEPИHГ, MAPKETИHГ, ПOДЗEMHO, HИCKO И BИCOKO CTPOИTEЛCTBO; PEMOHT И PEKOHCTPУKЦИИ; ПPEДПPИEMAЧECTBO И ИHBECTИPAHE; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ; CДEЛKИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; ГEOЛOГOПPOУЧBATEЛHA И COHДAЖHA ДEЙHOCT; XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHOДATEЛCTBOTO HA P. БЪЛГAPИЯ, ДЪBOДOБИB, ДЪPBOПPEPAБOTBAHE И TЪPГOBИЯ C ДЪPBEHИ MATEPИAЛИ.
2008-07-17 09:41:06НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
NIKOLAY GEORGIEV KALOYANOV
Representative
2008-07-17 09:41:06КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
KOSTADIN GEORGIEV KALOYANOV
Representative
2008-07-17 09:41:06ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ
YORDAN IVANOV KANAZIREV
Representative
2008-07-17 09:41:06НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
NIKOLAY GEORGIEV KALOYANOV
Director
2008-07-17 09:41:06ЙОРДАН ИВАНОВ КАНАЗИРЕВ
YORDAN IVANOV KANAZIREV
Director
2008-07-17 09:41:06КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
KOSTADIN GEORGIEV KALOYANOV
Director
2008-07-17 09:41:06КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОРИЛОВ
KRASIMIR DIMITROV BORILOV
Director
2008-07-17 09:41:06ТОШКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
TOSHKO GEORGIEV KOLEV
Director
2008-07-17 09:41:06БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата БАЛКАНСТРОЙ BALKANSTROY (ЕИК: 811169550)
Check other registries about the company БАЛКАНСТРОЙ BALKANSTROY (ID: 811169550)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate