15 Компании свързани с лицето Иво Веселинов Велчевски (виж второ ниво)
Companies connected to Ivo Veselinov Velchevski

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101506368ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
GALCHEV INZHENERING GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 235 358 623,36 лв. от 27 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110005331ОЛИМПИЯ ООД
OLIMPIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110511072ОЛИМПИЯ ИНВЕСТ ООД
OLIMPIYA INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121207124МОСТСТРОЙ АД
MOSTSTROY AD

Публични фондове Public money
  • 179 615 066,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121560003ЕКОТЕХНОЛОГИИ ООД
EKOTEHNOLOGII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 399 537,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
121663302ЕЛЕКТРОНИКА ХОЛДИНГ АД
ELEKTRONIKA HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131058690Бургас мийт ЕООД
Burgas miyt EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131289454БАЙСЕЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕЙДЖЪНТ ООД
BAYSEL RIAL ESTEYT EYDZHANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175103912БКЕ БЪЛГЕРИЪН КАРИНТИЪН ЕНЕРДЖИ ООД
BKE BALGERIAN KARINTIAN ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201458515САЙГА КОНСУЛТ ЕООД
SAYGA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201491472АГРОТЕХПРИМ ЕООД
AGROTEHPRIM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202264246Велдер Пропъртис ЕАД
Velder Propartis EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203010806Ес Ер Сюприйм Резидънс 5 ЕООД
Es Er Syupriym Rezidans 5 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
820167609СЕМЕНА - ЛОВЕЧ АД
SEMENA - LOVECH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831642822ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ЕООД
ELEKTROMETAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Иво Веселинов Велчевски
Check other registries about the person Ivo Veselinov Velchevski

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More