Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС (ЕИК: 813193393)
Events with persons connected to the company BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS (ID: 813193393)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 813193393)
Към 2019-12-10 04:20:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 04:20:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-02 16:01:34БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
DebtorBodies
2013-12-02 16:01:34БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
RestrictDebtorOrderPower
2013-12-02 16:01:34БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
GeneralSeizure
2013-12-02 16:01:34БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
CashIn
2013-12-02 16:01:34БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
DeclareBankrupt
2013-07-29 16:40:36ТАУЪР КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН
TAUAR KEPITAL INVESTMANT KORPOREYSHAN
ПАНАМАSoleCapitalOwner
2013-07-29 16:40:36КАНОТРАНС ООД
KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТАУЪР КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН
2013-05-27 12:05:51Ганка Янева Кольовска
Ganka YAneva Kolxovska
Trustees
2013-04-11 15:53:02ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА с
GANKA YANEVA KOLXOVSKA s
Trustees
2013-04-11 15:14:05БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ЕООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS EOOD
OpenProccedings
2013-04-07 18:49:35БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-04-07 18:49:35Канотранс ООД
Kanotrans OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-07 18:49:35Ева Тонева Сюлеймани
Eva Toneva Syuleymani
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: канотранс ООД
2013-04-07 18:49:35канотранс ООД
kanotrans OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: Ева Тонева Сюлеймани
2013-03-04 12:41:32ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА с
GANKA YANEVA KOLXOVSKA s
Trustees
2012-12-07 09:20:35БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ул. Севаст Огнян 2 ляв коридор
2012-12-07 09:20:35БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD
SubjectOfActivity
Производство и разпространение на филми, реклами, видео и звукозаписи; печатарска и издателска дейност; спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина;търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми; таксиметрови услуги; ресторантьорство; хотелиерство; внос, износ, реекспорт, производствена и търговска дейност във всички области; производство на хранителни продукти; търговия с хранителни продукти, тютюневи и алкохолни изделия; международен и вътрешен туризъм; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми; строителство; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон.
2012-12-07 09:20:35Георги Тонев Икономов
Georgi Tonev Ikonomov
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-03 15:33:43КАНОТРАНС ООД
KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-03 15:33:43ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
DRITON SYULEYMANI
ГЕРМАНИЯShareTransfer
200 Sell to: КАНОТРАНСООД
2012-04-03 15:33:43КАНОТРАНСООД
KANOTRANSOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
2011-10-20 11:10:03БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 ул. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2011-10-20 11:10:03ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
DRITON SYULEYMANI
ГЕРМАНИЯManager
2011-10-20 11:10:03ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
DRITON SYULEYMANI
ГЕРМАНИЯPartner
2011-10-20 11:10:03ЕВА ТОНЕВА СЮЛЕЙМАНИ
EVA TONEVA SYULEYMANI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-20 11:10:03КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ЕВА ТОНЕВА СЮЛЕЙМАНИ
2011-10-20 11:10:03ЕВА ТОНЕВА СЮЛЕЙМАНИ
EVA TONEVA SYULEYMANI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-10-20 11:10:03КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
2011-10-20 11:10:03ДРИТОН СЮЛЕЙМАНИ
DRITON SYULEYMANI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2010-04-30 12:35:49ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-26 09:18:10ЕВА ТОНЕВА СЮЛЕЙМАНИ
EVA TONEVA SYULEYMANI
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 13:02:21КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 13:02:21КАНОТРАНС ООД
KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2008-03-19 09:57:28БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-19 09:57:28БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул. РЕПУБЛИКА 1
2008-03-19 09:57:28БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD
SubjectOfActivity
Производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия-внос, износ и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа дейност-след лицензиране; рекламна, информационна, програмна, импресарска, сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео-и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; ; строително-ремонтна дейност
2008-03-19 09:57:28БОРИС КАЛЧЕВ ТЕРЗИЕВ
BORIS KALCHEV TERZIEV
Manager
2008-03-19 09:57:28ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-03-19 09:57:28КАНОТРАНС
KANOTRANS
Partner
2008-03-19 09:57:28КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS (ЕИК: 813193393)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS (ID: 813193393)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate