Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ (ЕИК: 814254696)
Events with persons connected to the company ELATIV - TEHNOINVEST (ID: 814254696)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 814254696)
Към 2019-12-15 07:14:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 07:14:44 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 10 обществени поръчки за 137 617,88 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-17 22:51:31ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Симеоновско шосе 85-З А
2014-09-05 09:36:26ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
TODOR DONCHEV TERZIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
2014-09-05 09:36:26ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
GEORGI DONCHEV TERZIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
2011-07-22 14:28:15Емил Георгиев Терзиев
Emil Georgiev Terziev
BranchManagers
2011-07-19 15:25:13ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-07-11 11:19:45ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
EMIL GEORGIEV TERZIEV
BranchManagers
2011-07-11 10:40:00ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
EMIL GEORGIEV TERZIEV
BranchManagers
2011-07-05 13:05:57ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-07-05 12:45:18ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-26 10:03:43ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ
ELATIV - TEHNOINVEST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-26 10:03:43ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 МЛАДОСТ 99 Б А
2008-03-26 10:03:43ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ООД
ELATIV - TEHNOINVEST OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВЕНА, ПРОЕКТАНТСКА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНА, РАЗВОЙНА, КОНСУЛТАНТСКА, КОНСТРУКТОРСКА, ДИЗАЙНЕРСКА, ТЕХНОЛОГИЧНА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ИНВЕСТИЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, КОНСИГНАЦИОННА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ, ЛИЗИНГОВИ, ФИНАНСОВО-ВАЛУТНИ И БОРСОВИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНА, ШЕВМОНТАЖНА, СЕРВИЗНА, РЕМОНТНА И АБОНАМЕНТНА ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕЛЕКТРОННАТА, ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕТО, МЕТАЛУРГИЯТА, ХИМИЯТА, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, БИТА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ И ОЦЕНКИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ХОТЕЛИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДИХ И ОЗДРАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ, СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ПЪТНИЧЕСКИ ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ФИРМИ, ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОС-ИЗНОС И ИЗКУПУВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА МОДНИ И БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА, ШИВАШКИ И ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА, ИНФОРМАТИКАТА, МЕХАНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА, НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРО И ТОПЛОЕНЕРГИЙНИТЕ УРЕДБИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ, КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ; ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И СЪРВЪРИ; РАЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОФТУЕР; ТЪРГОВИЯ С КОМПЮТРИ И КОМПЮТЪРНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.1 НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, НЕЗАБРАНЕНИ ЗА ООД.
2008-03-26 10:03:43ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
EMIL GEORGIEV TERZIEV
Manager
2008-03-26 10:03:43ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
GEORGI DONCHEV TERZIEV
Manager
2008-03-26 10:03:43ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
GEORGI DONCHEV TERZIEV
Partner
2008-03-26 10:03:43ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
EMIL GEORGIEV TERZIEV
Partner
2008-03-26 10:03:43ИВЕТА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
IVETA IVANOVA TERZIEVA
Partner
2008-03-26 10:03:43ТОДОР ДОНЧЕВ ТЕРЗИЕВ
TODOR DONCHEV TERZIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST (ЕИК: 814254696)
Check other registries about the company ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ ELATIV - TEHNOINVEST (ID: 814254696)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate