6 Компании свързани с лицето ЕМИЛ ИВАНОВ БЛАЖЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to EMIL IVANOV BLAZHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104634138ТРАНС-ЛЕС ЕООД
TRANS-LES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104645825МУЛТИ ТРЕЙД ЕООД
MULTI TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104676129СПРИНТ КОМЕРС ООД
SPRINT KOMERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104676137СПРИНТ-ЕМ ООД
SPRINT-EM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200445461КОМФОРТ ТРЕЙД ЕООД
KOMFORT TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201504521ТИТАН-ЕМИЛ БЛАЖЕВ ЕТ
TITAN-EMIL BLAZHEV ET

Публични фондове Public money
  • 148 144,88 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More