Събития с лица свързани с компанията ВИДАПЪТСТРОЙ (ЕИК: 815113353)
Events with persons connected to the company VIDAPATSTROY (ID: 815113353)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 815113353)
Към 2020-06-04 21:43:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:43:20 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 52 обществени поръчки за 239 672 849,69 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-02 13:40:44Иво Тодоров Иванов
Ivo Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-02 13:40:44Иво Тодоров Иванов
Ivo Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-04-19 14:43:13ВИДАПЪТСТРОЙ АД
VIDAPATSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Панония 1 Б
2013-11-05 13:05:40Нели Василева Ганчева
Neli Vasileva Gancheva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-05 13:05:40Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-29 17:25:51ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-09 09:29:21ВИДАПЪТСТРОЙ
VIDAPATSTROY
LegalForm
Акционерно дружество
2010-09-09 09:29:21ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-09 09:29:21ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner
2009-12-28 15:12:40ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МОСКОВСКА 3
2009-12-07 13:40:38ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА
YOSHA VASILOVA GEORGIEVA
Director
2009-12-07 13:40:38ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Director
2009-12-07 13:40:38СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
SLAVCHO GEORGIEV MARKOV
Director
2008-01-23 10:49:16ВИДАПЪТСТРОЙ
VIDAPATSTROY
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-01-23 10:49:16ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 бул. ПАНОНИЯ 1Б
2008-01-23 10:49:16ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
2008-01-23 10:49:16ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА
YOSHA VASILOVA GEORGIEVA
Representative
2008-01-23 10:49:16ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Representative
2008-01-23 10:49:16ЙОША ВАСИЛОВА ГЕОРГИЕВА
YOSHA VASILOVA GEORGIEVA
Director
2008-01-23 10:49:16ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Director
2008-01-23 10:49:16СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
SLAVCHO GEORGIEV MARKOV
Director
2008-01-23 10:49:16ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИДАПЪТСТРОЙ VIDAPATSTROY (ЕИК: 815113353)
Check other registries about the company ВИДАПЪТСТРОЙ VIDAPATSTROY (ID: 815113353)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More