1 Компании свързани с лицето Маргарита Любенова Генова (виж второ ниво)
Companies connected to Margarita Lyubenova Genova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200105779СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД
SPETSIALIZIRANA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE NA HEMATOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Маргарита Любенова Генова
Check other registries about the person Margarita Lyubenova Genova

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Маргарита @SecondName @ThirdName Любенова @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Маргарита @SecondName @ThirdName Любенова @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More