Събития с лица свързани с компанията ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ (ЕИК: 820186520)
Events with persons connected to the company PLODORODIE LUKOVIT (ID: 820186520)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 820186520)
Към 2020-06-04 21:38:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:38:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-28 08:15:38НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
NIKOLINA DAKOVA VELEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ЙОНКА РАДЕВА ВЪЛКОВА
YONKA RADEVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ТОДОРКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
TODORKA PETKOVA TSANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY YOTOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ПАНТАЛЕЙ ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PANTALEY GEORGIEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY DIMITROV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
VESELINA HRISTOVA PANTALEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38СТОЙКА ПЕТКОВА МИКОВА
STOYKA PETKOVA MIKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
VASIL NENKOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
PETKO MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-28 08:15:38БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
BORISLAV ILIEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ЙОНКА РАДЕВА ВЪЛКОВА
YONKA RADEVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ТОДОРКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
TODORKA PETKOVA TSANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
NIKOLINA DAKOVA VELEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
VESELINA HRISTOVA PANTALEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15СТОЙКА ПЕТКОВА МИКОВА
STOYKA PETKOVA MIKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY YOTOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY DIMITROV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
BORISLAV ILIEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
VASIL NENKOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
PETKO MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ПАНТАЛЕЙ ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PANTALEY GEORGIEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-18 11:04:15ПЕТКО ПАНТАЛЕЕВ ВЕЛЕВ
PETKO PANTALEEV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1150 Sell to: НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
2014-07-18 11:04:15НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
NIKOLINA DAKOVA VELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1150 Buy from: ПЕТКО ПАНТАЛЕЕВ ВЕЛЕВ
2014-07-18 11:04:15МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
MARIN DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
170 Sell to: ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PAVEL VASILEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1050 Sell to: ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
2014-07-18 11:04:15ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
VESELINA HRISTOVA PANTALEEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1050 Buy from: ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНТАЛЕЕВ
2014-07-18 11:04:15ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИКОВ
GEORGI GEORGIEV MIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
970 Sell to: СТОЙКА ПЕТКОВА МИКОВА
2014-07-18 11:04:15СТОЙКА ПЕТКОВА МИКОВА
STOYKA PETKOVA MIKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
970 Buy from: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИКОВ
2014-07-18 11:04:15МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
MARIN DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
360 Sell to: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60 Sell to: ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНТАЛЕЕВ
2014-07-18 11:04:15ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PAVEL VASILEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60 Buy from: БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
MARIN DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY DIMITROV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
2014-07-18 11:04:15МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
MARIN DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
2014-07-18 11:04:15БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
2014-07-18 11:04:15ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
TODOR GEORGIEV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
910 Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2014-07-18 11:04:15ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
910 Buy from: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
NIKOLAY IVANOV NECHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
240 Sell to: ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
VASIL NENKOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
240 Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
NIKOLAY IVANOV NECHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Sell to: БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
BORISLAV ILIEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
2014-07-18 11:04:15ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦАНОВ
TSVETAN PETKOV TSANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2070 Sell to: ТОДОРКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
2014-07-18 11:04:15ТОДОРКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
TODORKA PETKOVA TSANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2070 Buy from: ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦАНОВ
2014-07-18 11:04:15РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
RADI VASILEV RADEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1230 Sell to: ЙОНКА РАДЕВА ВЪЛКОВА
2014-07-18 11:04:15ЙОНКА РАДЕВА ВЪЛКОВА
YONKA RADEVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1230 Buy from: РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY PAVLOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
2014-07-18 11:04:15НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
NIKOLINA DAKOVA VELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY PAVLOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
2014-07-18 11:04:15ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
NIKOLAY IVANOV NECHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
440 Sell to: ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
2014-07-18 11:04:15ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
440 Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY PAVLOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
VASIL NENKOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
PETKO MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
IVAYLO MILEV CHIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
510 Sell to: НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY YOTOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
510 Buy from: ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
2014-07-18 11:04:15ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
IVAN STOYANOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
470 Sell to: ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
2014-07-18 11:04:15ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
470 Buy from: ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
IVAYLO MILEV CHIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Sell to: НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
2014-07-18 11:04:15ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
IVAYLO MILEV CHIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
290 Sell to: ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
290 Buy from: ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ЙОТОВ
NIKOLAY FILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
470 Sell to: ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
470 Buy from: НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ЙОТОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ЙОТОВ
NIKOLAY FILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Sell to: НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY YOTOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Buy from: НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ЙОТОВ
2014-07-18 11:04:15ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
IVAN STOYANOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
520 Sell to: БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
BORISLAV ILIEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
520 Buy from: ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
IVAN STOYANOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
240 Sell to: ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
2014-07-18 11:04:15ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
240 Buy from: ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДИНГИЛОВ
PLAMEN MIHAYLOV DINGILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
380 Sell to: ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
240 Sell to: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
2014-07-18 11:04:15ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ТОДОР НИНОВ ТОНЕВ
2014-07-18 11:04:15ТОДОР НИНОВ ТОНЕВ
TODOR NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
2014-07-18 11:04:15НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY DIMITROV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
2014-07-18 11:04:15БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Buy from: БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
2014-07-18 11:04:15ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
2014-07-18 11:04:15ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
2014-07-18 11:04:15ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДИНГИЛОВ
PLAMEN MIHAYLOV DINGILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280 Sell to: ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
2014-07-18 11:04:15ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280 Buy from: ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДИНГИЛОВ
2014-07-18 11:04:15ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
290 Sell to: БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
2014-07-18 11:04:15БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
290 Buy from: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
2014-07-18 11:04:15ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
270 Sell to: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
2011-03-09 14:20:59ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ
PLODORODIE LUKOVIT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-09 14:20:59ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ ООД
PLODORODIE LUKOVIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Луковит 5770 ул. ИВАН ВАЗОВ 115
2011-03-09 14:20:59ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ ООД
PLODORODIE LUKOVIT OOD
SubjectOfActivity
KOMПЛEKCHИ CEPBИЗHИ, PEMOHTHO-TEXHИЧECKИ И MEXAHИЗИPAHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ, ЖИBOTHOBЪДHИ, MEЛИOPATИBHИ, TPAHCПOPTHИ И CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO HA PEЗEPBHИ ЧACTИ, УPEДИ И AГPEГATИ, METAЛOЛEEHE, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, ИЗБPOEHИ B ЧЛ.1, AЛ.1 OT TЗ.
2011-03-09 14:20:59ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-09 14:20:59НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY PAVLOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПЕТКО ПАНТАЛЕЕВ ВЕЛЕВ
PETKO PANTALEEV VELEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
MARIN DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
TOSHKO NINOV TONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
IVAN STOYANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ЙОТОВ
NIKOLAY FILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
BORISLAV ILIEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПАНТАЛЕЙ ГЕОРГИЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PANTALEY GEORGIEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
VASIL HRISTOV VALOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
BORISLAV ALEKSIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНТАЛЕЕВ
PAVEL VASILEV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
NIKOLAY IVANOV NECHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
VESELIN YORDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
RADI VASILEV RADEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
BLAGOVEST STEFANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦАНОВ
TSVETAN PETKOV TSANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59НИКОЛАЙ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY YOTOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИКОВ
GEORGI GEORGIEV MIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY DIMITROV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДИНГИЛОВ
PLAMEN MIHAYLOV DINGILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
VASIL NENKOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
IVAYLO MILEV CHIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
TODOR GEORGIEV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
PETKO MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-09 14:20:59ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ PLODORODIE LUKOVIT (ЕИК: 820186520)
Check other registries about the company ПЛОДОРОДИЕ ЛУКОВИТ PLODORODIE LUKOVIT (ID: 820186520)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More