Събития с лица свързани с компанията ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ (ЕИК: 820190013)
Events with persons connected to the company DEKONT - LYUBOMIR LALEV (ID: 820190013)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 820190013)
Към 2020-01-26 11:34:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:34:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-11-05 14:25:10ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ
DEKONT - LYUBOMIR LALEV
LegalForm
Едноличен търговец
2009-11-05 14:25:10ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ ЕТ
DEKONT - LYUBOMIR LALEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-11-05 14:25:10ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ ЕТ
DEKONT - LYUBOMIR LALEV ET
SubjectOfActivity
СЧЕТОВОДНИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, МЕНИДЖМЪНТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-11-05 14:25:10ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЛАЛЕВ
LYUBOMIR HRISTOV LALEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ DEKONT - LYUBOMIR LALEV (ЕИК: 820190013)
Check other registries about the company ДЕКОНТ - ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ DEKONT - LYUBOMIR LALEV (ID: 820190013)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More